CBS de Hoeksteen

Het bestuursbureau

Op het bestuursbureau worden veel administratieve zaken van de vereniging afgehandeld. De bemensing van het bestuursbureau wordt gevormd door dhr. J. Smith, in de functie van hoofd financiën/controller, dhr. S. Boonstra, stafmedewerker onderwijs en als zodanig de eerstverantwoordelijke voor het onderwijskundig beleid op verenigingsniveau. Mw.  E. van Haren-Warris en mw. G. Leffers-Fennema als stafmedewerkers P&O, mw. A. Otter als eerste medewerker financiële administratie en mw. H. Albers als secretaresse.
 

Het adres van het bestuursbureau is:

Oosterstraat 24, 9502 ED  Stadskanaal

telefoon: 0599-612612

e-mail: bestuursbureau@scholengroepperspectief.nl

De website van Scholengroep Perspectief is: www.scholengroepperspectief.nl

Online nieuwsbrieven

Bekijk de laatste nieuwsbrieven of blader door het archief » Bekijk alle nieuwsbrieven