CBS de Hoeksteen

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht wordt gevormd door dhr. H. Veninga (voorzitter), mw. C.N.A. Prummel- Ploeger, mw. A. Wiegersma, dhr. H. Timmer en dhr. Y. Kootstra. De Raad van Toezicht houdt  toezicht op de bewaking van de grondslag en de verwezenlijking van de doelstelling van de vereniging, alsmede op het functioneren van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht adviseert het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd.

Agenda

27
jun

Actie: 1 uur voor goed onderwijs

Beste ouder(s), verzorger(s), Wellicht heeft u er de laatste tijd al het een en ander...

Lees meer »

» Bekijk de hele agenda

Online nieuwsbrieven

Bekijk de laatste nieuwsbrieven of blader door het archief » Bekijk alle nieuwsbrieven