CBS de Hoeksteen

College van bestuur

Het College van Bestuur wordt gevormd door dhr. M. Wever en is belast met de dagelijkse leiding

van de vereniging. Hij legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de Algemene Ledenvergadering.

De belangrijkste werkterreinen van de directeur-bestuurder zijn: personeelsbeleid, financieel beleid, onderhoud en externe contacten. 

Agenda

27
jun

Actie: 1 uur voor goed onderwijs

Beste ouder(s), verzorger(s), Wellicht heeft u er de laatste tijd al het een en ander...

Lees meer »

» Bekijk de hele agenda

Online nieuwsbrieven

Bekijk de laatste nieuwsbrieven of blader door het archief » Bekijk alle nieuwsbrieven