CBS de Hoeksteen

College van bestuur

Het College van Bestuur wordt gevormd door dhr. M. Wever en is belast met de dagelijkse leiding

van de vereniging. Hij legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de Algemene Ledenvergadering.

De belangrijkste werkterreinen van de directeur-bestuurder zijn: personeelsbeleid, financieel beleid, onderhoud en externe contacten. 

Online nieuwsbrieven

Bekijk de laatste nieuwsbrieven of blader door het archief » Bekijk alle nieuwsbrieven