CBS de Hoeksteen

Ouderbijdrage

Ieder schooljaar vragen wij voor iedere leerling een vrijwillige bijdrage van de ouders voor de buitenschoolse activiteiten waarvoor van rijkswege geen vergoeding wordt gegeven.

 

Is betalen een probleem?

Stichting leergeld:

Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes.

Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van een lokale stichting Leergeld indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar besteedbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt.

Lokale Leergeld stichtingen kunnen vanwege een (tijdelijk) gebrek aan voldoende financiële middelen noodgedwongen afwijken van deze algemene Leergeld criteria. Zo kan het zijn dat zij bijvoorbeeld (tijdelijk) andere leeftijdsgrenzen hanteren of een andere inkomensgrens.

Voor meer informatie kunt u naar de volgende webpagina: http://www.leergeld.nl/zuid-oost-groningen/online-aanvraag-regio-stadskanaal-vlagtwedde/

Online nieuwsbrieven

Bekijk de laatste nieuwsbrieven of blader door het archief » Bekijk alle nieuwsbrieven