CBS de Hoeksteen

Vakleerkrachten en sportcoaches intermediair voor Jeugdsportfonds.

De gemeente Vlagtwedde vindt het belangrijk dat kinderen actief kunnen deelnemen aan de samenleving. Sporten is een manier om dat te doen die tegelijkertijd de gezondheid bevordert. Helaas is het niet voor iedereen financieel mogelijk om lid te zijn van een sportvereniging. Omdat de gemeente Vlagtwedde sporten wil stimuleren, subsidieert zij al enkele jaren de stichting Jeugdsportfonds. Stichting Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen tussen de 4 en de 18 jaar wiens ouders/verzorgers het lidmaatschap van een sportvereniging niet kunnen betalen. Om het doen van een aanvraag bij het Jeugdsportfonds zo laagdrempelig mogelijk te houden heeft iedere basisschool in de gemeente Vlagtwedde een intermediair. Deze rol is binnen de school opgepakt door de vakleerkracht en of sportcoach.

KOMT U IN AANMERKING Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moeten ouders/verzorgers en kind(eren) voldoen aan een aantal criteria, deze zijn te vinden op www.jeugdsportfonds.nl/groningen

WAT IS HET BEDRAG? Het maximale bedrag voor contributie (inclusief evt. sportattributen) is € 225,- per kind per jaar. Het Jeugdsportfonds bepaalt op basis van de aanvraag de hoogte van het uit te keren bedrag en betaalt de contributie rechtstreeks aan de sportvereniging. Indien er ook een waardebon voor kleding/sportattributen aangevraagd is, ontvangen de ouders/verzorgers een waardebon die ingeleverd kan worden bij een winkel waar het Jeugdsportfonds mee samenwerkt.

WELKE SPORTEN? Het Jeugdsportfonds vergoedt alleen contributie van sportverenigingen en/of sporten die zijn aangesloten bij de landelijke sportbonden van de sportkoepel NOC*NSF. Ze vergoeden geen zwemlessen/diplomazwemmen, fitness, aerobics, spinning en scouting.

HOE KAN IK EEN AANVRAAG INDIENEN? Een beroep op Jeugdsportfonds kan uitsluitend worden ingediend door een intermediair. Denkt u dat u in aanmerking komt voor Jeugdsportfonds? Neem dan contact op met Ernst Bouwman (06-10572916)

Online nieuwsbrieven

Bekijk de laatste nieuwsbrieven of blader door het archief » Bekijk alle nieuwsbrieven