CBS de Hoeksteen

Kind aanmelden bij basisschool

Meestal meldt u uw kind aan voordat het 4 jaar wordt. De volgende stappen hanteren wij voordat uw kind ingeschreven kan worden bij ons op school:

 • Kennismaking met de ouders en de leerling en een rondleiding in de school
 • Aanmelden d.m.v. een aanmeldformulier
 • Onderzoek door de school na het ontvangst van het ingevulde aanmeldformulier (6-10 weken)
 • Gesprek met ouders en school. Het aanbod wordt besproken. Dit kan zijn:
  1. Plaatsing op school, regulier
  2. Plaatsing op school, met een zorgarrangement
  3. Plaatsing op een andere reguliere school
  4. Plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs
 • Inschrijving op de school d.m.v. een inschrijfformulier en vragenlijst

Uw kind aanmelden?
Neem voor meer informatie of om uw kind(eren) aan te melden gerust contact met ons op.

 

Online nieuwsbrieven

Bekijk de laatste nieuwsbrieven of blader door het archief » Bekijk alle nieuwsbrieven