CBS de Hoeksteen

Schoolgids

Op deze pagina vindt u de schoolgids van Christelijke Basisschool (CBS) De Hoeksteen. We hebben er aan gewerkt om een duidelijke en informatieve schoolgids voor u te maken. Wij hopen dat wij in deze opzet geslaagd zijn

De schoolgids wordt eenmaal per jaar digitaal verstrekt en bevat belangrijke informatie over het hele schooljaar. Deze gids heeft als doel u inzicht te geven in de wijze waarop wij vorm willen geven aan het onderwijs bij ons op school. Daarnaast is het een naslagwerk voor de hele organisatie van de school. We raden u dan ook aan de schoolgids zorgvuldig door te lezen en goed te bewaren.

Naast deze schoolgids bestaat ook een schoolplan. In het schoolplan is een meerjarenbeleid opgenomen. Het schoolplan is dit schooljaar opgesteld voor de schooljaren 2015 tot 2019. Het ligt ter inzage bij de directie. In het schooljaarplan zorgen we er voor dat we de gestelde doelen behalen.

Hebt u na het lezen van de schoolgids nog vragen of opmerkingen of wilt u komen kijken op CBS De Hoeksteen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

U bent van harte welkom!

Bijlagen

Online nieuwsbrieven

Bekijk de laatste nieuwsbrieven of blader door het archief » Bekijk alle nieuwsbrieven