CBS de Hoeksteen

Contactgegevens

CBS de Hoeksteen
Nederveen Cappelstraat 39
9561 KM Ter Apel
T: 0599 58 20 40
info.dehoeksteen@sgperspectief.nl

Brede school

Door samenwerking tussen kinderopvang en welzijn, onderwijs, sport, beweging en cultuur, zorg en participatie, zijn er mogelijkheden gecreëerd om optimaal af te stemmen tussen deze organisaties. Een mogelijkheid ten behoeve van ontwikkelingskansen voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. 

In de verschillende Brede School kernen, ‘Noord’ (Vlagtwedde en Bourtange), ‘Midden’ (Sellingen en Jipsinghuizen ) en ‘Zuid’ (Ter Apel, Ter Apelkanaal en Barnflair), wordt met de partners gewerkt aan vier verschillende thema’s die de komende jaren aan bod komen. In de thema’s staat het kind centraal. Elk schooljaar begint het thema met “Ik in mijn omgeving’. Daaraan gekoppeld wordt:

 1. Goed burgerschap
 2. Historie
 3. Natuur en milieu
 4. Gezond gedrag

De huidige activiteiten op basis van de kerndoelen van TULE/ SLO worden inzichtelijk gemaakt en nieuwe activiteiten worden toegevoegd.

We komen zo tot een breed en gevarieerd activiteitenaanbod. De activiteiten zijn onderverdeeld in;

 • Doorgaande lijn/VVE
 • Creativiteit (muziek/ tekenen/ drama/ dans/ handvaardigheid/ handwerken)
 • Cultuur
 • Gezond gedrag (sport/ beweging/ voeding)
 • Goed burgerschap (sociaal maatschappelijke vaardigheden, beroepenoriëntatie)
 • Natuur en milieu
 • Taal- en leesstimulering
 • Ouderbetrokkenheid
 • Opvoedingsondersteuning
 • Verkeer
 • Overig…

Online nieuwsbrieven

Bekijk de laatste nieuwsbrieven of blader door het archief » Bekijk alle nieuwsbrieven