CBS de Hoeksteen

Waar zorgt de MR voor?

Belangrijk is dat de MR ervoor zorgt dat:

  • Een ieder in staat wordt gesteld belangen naar voren te brengen.
  • Alle partijen hun gezichtspunten kunnen toelichten en desnoods verdedigen.
  • Er een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg heerst binnen de school.

De MR mag alle onderwerpen bespreken die de school betreffen. Voorbeelden zijn het zorgplan, de tussenschoolse opvang, het formatieplan, de begroting, het jaarverslag van de school en het jaarverslag van de MR. Daarnaast worden onderwerpen besproken die meer een ad hoc karakter hebben. Op dit moment is de invulling, bekendheid en vormgeving van de MR een actueel onderwerp voor ons.
 

Online nieuwsbrieven

Bekijk de laatste nieuwsbrieven of blader door het archief » Bekijk alle nieuwsbrieven