CBS de Hoeksteen

Contactgegevens

CBS de Hoeksteen
Nederveen Cappelstraat 39
9561 KM Ter Apel
T: 0599 58 20 40
info.dehoeksteen@sgperspectief.nl

Welkom op de pagina van groep 7 en 8

Welkom in groep 7 en 8

In groep 7 en 8 wordt elke dag hard gewerkt. Deze schooljaren zijn bijzonder, omdat wij onze leerlingen dan voorbereiden op het voortgezet onderwijs. Veel activiteiten zullen in het teken staan van de overgang naar het voortgezet onderwijs.

We starten dagelijks met stillezen, godsdienst en nieuwskring. In de nieuwskring wordt het actuele nieuws met elkaar gedeeld en besproken. We bekijken elke dag het jeugdjournaal en voor begrijpend lezen maken wij o.a. gebruik van ‘Nieuwsbegrip’. In ‘Nieuwsbegrip’ wordt ook het actuele nieuws behandeld en verwerkt.

Voor rekenen gebruiken wij de methode ‘De wereld in getallen’  en ronden in groep 8 de basisstof af. De onderwerpen die in de vorige groepen aan de orde zijn geweest worden herhaald en verder uitgediept. Voor taal en spelling gebruiken we de methode ‘Taal op maat’ en 'Spelling op maat'. We leren zinnen ontleden, moeilijke woorden schrijven, verhaaltjes maken, spreekwoorden en gezegdes etc. Voor wereldoriëntatie maken wij gebruik van de methode ‘Naut, Meander en Brandaan’. De gymles op maandagmiddag van 14.15 – 15.15 uur en op woensdagochtend van 8.30 – 9.15 uur en wordt gegeven door meester Ernst Bouwman.

In groep 7 en 8 krijgen alle leerlingen ook huiswerk mee. Voor groep 7 en 8 is dat een les informatieverwerking, een les spelling en een les Nieuwsbegrip. Daarnaast oefenen de leerlingen thuis regelmatig de Engelse woorden en hun toetsen voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur.

Elke week krijgen de leerlingen een weektaak. Op deze weektaak staan extra taken die de leerlingen zelf kunnen plannen en maken tijdens het zelfstandig werken. Wanneer alle taken af zijn, mogen de leerlingen kiezen uit de kieskast. In deze kieskast zitten allerlei puzzels, spelletjes en opdrachten om de stof nog eens zelfstandig en extra te oefenen.

We zijn een ‘Kanjerschool’, dus krijgen de kinderen ‘Kanjertraining’. Elke week wordt er een les uit deze methode behandeld, maar eigenlijk besteden wij dagelijks aandacht aan de Kanjertraining.

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan horen wij het graag van u!

De hartelijke groeten,

juf Willy Gerrits en juf Marijke Vos

Online nieuwsbrieven

Bekijk de laatste nieuwsbrieven of blader door het archief » Bekijk alle nieuwsbrieven