CBS de Hoeksteen

Contactgegevens

CBS de Hoeksteen
Nederveen Cappelstraat 39
9561 KM Ter Apel
T: 0599 58 20 40
info.dehoeksteen@sgperspectief.nl

Welkom op de pagina van groep 7 en 8

Welkom in groep 7 en 8

In groep 7 en 8 wordt elke dag hard gewerkt. De schooljaren in deze groepen zijn bijzonder, omdat wij onze leerlingen voorbereiden op het voortgezet onderwijs. Veel activiteiten zullen dan ook in het teken staan van de overgang naar het voortgezet onderwijs.

We starten de dag met ‘Kraak de code’. Op het bord staat een rebus, som of een andere puzzel. Deze moet eerst worden opgelost, voordat we aan de slag kunnen!

Vervolgens is er dagelijks een nieuwskring. In de nieuwskring wordt het actuele nieuws met elkaar gedeeld en besproken. We bekijken elke dag het jeugdjournaal en voor begrijpend lezen maken wij o.a. gebruik van ‘Nieuwsbegrip’. In ‘Nieuwsbegrip’ wordt ook het actuele nieuws behandeld en verwerkt.

Naast begrijpend lezen en informatieverwerking wordt er ook aandacht besteed aan stillezen in een eigen leesboek en hopen we dat de leerlingen thuis ook gestimuleerd worden om regelmatig te lezen.

Elke dag maken we tijd voor godsdienstige vorming. We vertellen de verhalen uit de Bijbel, praten met elkaar over de verhalen en zingen samen mooie liederen.

Voor rekenen gebruiken wij de methode ‘De wereld in getallen’  en ronden in groep 8 de basisstof af. De onderwerpen die in de vorige groepen aan de orde zijn geweest worden herhaald en verder uitgediept.

Voor taal en spelling gebruiken we de methode ‘Taal op maat’ en 'Spelling op maat'. We leren zinnen ontleden, moeilijke woorden schrijven, verhaaltjes maken, spreekwoorden en gezegdes en nog veel meer.

Voor aardrijkskunde maken wij gebruik van de methode ‘Geobas’. In groep 7 en 8 komen resp. Europa en de Wereld aan bod. Tijdens de geschiedenislessen wordt de periode van de prehistorie tot nu behandeld.

De gymles op woensdagochtend van 11.15 – 12.15 uur wordt gegeven door juf Marloes Leeman en op dondermiddag van 14.15 - 15.15 uur door meester Kjeld Kaiser.

Alle leerlingen in groep 7 en 8 krijgen een agenda. Hierin wordt o.a. het huiswerk genoteerd. De bedoeling is dat de agenda dagelijks mee naar school en 's middags weer mee naar huis gaat. In groep 7 en 8 krijgen alle leerlingen huiswerk mee. Voor groep 7 en 8 is dat een les informatieverwerking, een les spelling en een les Nieuwsbegrip. Daarnaast oefenen de leerlingen thuis regelmatig hun toetsen voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Ook bereiden ze thuis een boekbespreking of spreekbeurt voor met een werkstuk.

Elke week krijgen de leerlingen een weektaak. Op deze weektaak staan extra taken die de leerlingen zelf kunnen plannen en maken tijdens het zelfstandig werken. Wanneer alle taken af zijn, mogen de leerlingen kiezen uit de kieskast. In deze kieskast zitten allerlei puzzels, spelletjes en opdrachten om de stof nog eens zelfstandig en extra te oefenen.

We zijn een ‘Kanjerschool’, dus krijgen de kinderen ‘Kanjertraining’. Op donderdagmiddag wordt een les uit deze methode behandeld, maar eigenlijk besteden wij dagelijks aandacht aan de Kanjertraining.

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan horen wij het graag van u!

De hartelijke groeten,

juf Willy Gerrits en juf Marijke Vos

 

Online nieuwsbrieven

Bekijk de laatste nieuwsbrieven of blader door het archief » Bekijk alle nieuwsbrieven