CBS de Hoeksteen

Contactgegevens

CBS de Hoeksteen
Nederveen Cappelstraat 39
9561 KM Ter Apel
T: 0599 58 20 40
info.dehoeksteen@sgperspectief.nl

Welkom in groep 5 en 6

Welkom in groep 5 en 6

In groep 5 en 6 wordt elke dag hard gewerkt. De dingen die in groep 3 en 4 geleerd zijn, worden moeilijker. En we leren een heleboel nieuwe dingen. Zo krijg je in groep 5 voor het eerst aardrijkskunde en geschiedenis.

We starten de dag met ‘kraak de code’. Op het bord staat een rebus, som of een andere puzzel. Deze moet eerst worden opgelost, voordat we aan de slag kunnen!

We lezen elke dag. Voor een deel is dat stillezen in een leesboek, maar we oefenen ook dagelijks door hardop te lezen.
Om het lezen een extra stimulans te geven, starten we dit jaar met het LEFboek. Wie heeft het LEF om een ingepakt (en dus onbekend) boek te lezen en erover te vertellen? Het lezen van dit boek mag thuis.

Elke dag maken we tijd voor godsdienstige vorming. Driemaal per week is dat een verhaal uit de Bijbel. Op de andere dagen bespreken we dingen die te maken hebben met geloven of zingen we samen mooie liederen.

Elke dag hebben we rekenen. We leren dan steeds weer iets nieuws. We gebruiken daarbij de methode ‘de wereld in getallen’. Ook oefenen we op de computer.
In groep 5 en 6 oefenen we nog druk met de tafels. Aan het einde van groep 6 moeten we die kunnen dromen!

In groep 5 en 6 zijn we ook steeds meer bezig met het actuele nieuws. We kijken elke dag de ochtendeditie van het jeugdjournaal en bij begrijpend lezen (nieuwsbegrip) behandelen we teksten die gaan over dingen uit het nieuws.

We werken ook elke dag aan taal en/of spelling. Daarvoor gebruiken we de methode ‘taal op maat’ en 'spelling op maat'. We leren zinnen ontleden, moeilijke woorden schrijven, verhaaltjes maken, spreekwoorden en gezegdes en nog veel meer.

Vanaf groep 5 houden alle kinderen één keer een boekbespreking en één keer een spreekbeurt. Hoe dat in z’n werk gaat leren we op school! De boekbespreking en spreekbeurt worden verder thuis voorbereid, maar het mag –in overleg- ook na schooltijd op school.

Elke week hebben we ook aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. We werken vooral nog over Nederland, maar in groep 6 kijken we soms ook over de landsgrenzen heen.

We werken met een weektaak. Deze maakt juf speciaal voor ons klaar. Er staat op wat we elke dag gaan doen en er staan extra taken op. Alle extra taken moeten aan het einde van de week ook klaar zijn.

Als alles af is, mogen we kiezen uit de kieskast. Daar zitten allerlei puzzels, spelletjes en opdrachten in waardoor we dingen nog weer extra oefenen.

Onze school is een ‘kanjerschool’. We werken met de Kanjertraining. Dat is onze methode voor sociale vorming. We leren wat gewenst gedrag is en hoe we ander gedrag kunnen stoppen. In groep 5 en 6 werken we uit het boek ‘Max en de zwerver’. Daarbij staat centraal hoe je je gedraagt in sociale situaties. Max is een jongetje wat aan de zwerver gaat leren hoe het hoort. Dingen als hygiëne, sociale interactie en je netjes gedragen komen hierbij aan bod.

De kinderen krijgen allemaal huiswerk mee. In groep 5 moet wekelijks een bladzijde informatieverwerking worden ingeleverd. In groep 6 is dat informatieverwerking én spelling. Daarnaast oefenen de kinderen thuis regelmatig hun toetsen voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur.

Op maandag en dinsdag is juf (Brigitte) de Wijk onze juf.
Op woensdag gaat groep 5 naar juf Wever en groep 6 naar juf Vos.
Op donderdag en vrijdag is juf (Alies) Boonstra onze juf.

Hartelijke groeten uit groep 5 en 6!

 

Online nieuwsbrieven

Bekijk de laatste nieuwsbrieven of blader door het archief » Bekijk alle nieuwsbrieven