CBS de Hoeksteen

Contactgegevens

CBS de Hoeksteen
Nederveen Cappelstraat 39
9561 KM Ter Apel
T: 0599 58 20 40
info.dehoeksteen@sgperspectief.nl

Welkom in groep 5 en 6

Welkom in groep 5 en 6

In groep 5 en 6 wordt elke dag hard gewerkt. De dingen die in groep 3 en 4 geleerd zijn, worden moeilijker. En we leren een heleboel nieuwe dingen. Zo krijg je in groep 5 voor het eerst aardrijkskunde en geschiedenis.

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag starten we samen met groep 7 en 8. Hier besteden we aandacht aan stil lezen, het nieuws van de dag en luisteren we naar een Bijbelverhaal in de kring. Op woensdag wordt onze groep gesplitst. Groep 5 gaat naar juf Wever en groep 6 blijft bij juf Leeuw. Op deze dag bespreken we dingen die te maken hebben met geloven of zingen we samen mooie liederen.

We lezen elke dag. Voor een deel is dat stillezen in een leesboek, maar we oefenen ook dagelijks door hardop te lezen.

Elke dag hebben we rekenen. We leren dan steeds weer iets nieuws. We gebruiken daarbij de methode ‘de wereld in getallen’. Ook oefenen we op de computer.
In groep 5 en 6 oefenen we nog druk met de tafels. Aan het einde van groep 6 moeten we die kunnen dromen!

In groep 5 en 6 zijn we ook steeds meer bezig met het actuele nieuws. We kijken elke dag de ochtendeditie van het jeugdjournaal en bij begrijpend lezen (nieuwsbegrip) behandelen we teksten die gaan over dingen uit het nieuws.

We werken ook elke dag aan taal en/of spelling. Daarvoor gebruiken we de methode ‘taal op maat’ en 'spelling op maat'. We leren zinnen ontleden, moeilijke woorden schrijven, verhaaltjes maken, spreekwoorden en gezegdes en nog veel meer.

Vanaf groep 5 houden alle kinderen één keer een boekbespreking en één keer een spreekbeurt. Hoe dat in z’n werk gaat leren we op school! De boekbespreking en spreekbeurt worden verder thuis voorbereid, maar het mag –in overleg- ook na schooltijd op school.

Elke week hebben we ook aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. We werken vooral nog over Nederland, maar in groep 6 kijken we soms ook over de landsgrenzen heen.

We werken met een weektaak. Deze maakt juf speciaal voor ons klaar. Er staat op wat we elke dag gaan doen en er staan extra taken op. Alle extra taken moeten aan het einde van de week ook klaar zijn.

Als alles af is, mogen we kiezen uit de kieskast. Daar zitten allerlei puzzels, spelletjes en opdrachten in waardoor we dingen nog weer extra oefenen.

Onze school is een ‘kanjerschool’. We werken met de Kanjertraining. Dat is onze methode voor sociale vorming. We leren wat gewenst gedrag is en hoe we ander gedrag kunnen stoppen. In groep 5 en 6 werken we uit het boek ‘Max en de zwerver’. Daarbij staat centraal hoe je je gedraagt in sociale situaties. Max is een jongetje wat aan de zwerver gaat leren hoe het hoort. Dingen als hygiëne, sociale interactie en je netjes gedragen komen hierbij aan bod.

De kinderen krijgen allemaal huiswerk mee. In groep 5 moet wekelijks een bladzijde informatieverwerking worden ingeleverd. In groep 6 is dat informatieverwerking én spelling. Daarnaast oefenen de kinderen thuis regelmatig hun toetsen voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur.

Op maandag, donderdag en vrijdag is juf (Alies) Boonstra onze juf.
Op dinsdag en woensdag is juf (Esther) Leeuw onze juf.

Hartelijke groeten uit groep 5 en 6!

Online nieuwsbrieven

Bekijk de laatste nieuwsbrieven of blader door het archief » Bekijk alle nieuwsbrieven