CBS de Hoeksteen

Contactgegevens

CBS de Hoeksteen
Nederveen Cappelstraat 39
9561 KM Ter Apel
T: 0599 58 20 40
info.dehoeksteen@sgperspectief.nl

Welkom op de pagina van groep 3 en 4

Welkom!

 

Wat leuk dat u een kijkje komt nemen op onze website!

We vinden het leuk dat u belangstelling heeft voor onze school.
 

Wij zijn groep 3 en 4 en onze leerkracht is juf Annie Wever. Zij geeft de hele week les.

Groep 3 is een bijzonder jaar. De kinderen gaan dan echt leren lezen, schrijven en rekenen. Maar de basis is natuurlijk in groep 1 en 2 gelegd.
In groep 3 leren de kinderen lezen. Hiervoor gebruiken we de methode Veilig Leren Lezen. (de nieuwste  Kim versie) 
In de eerste helft van groep 3 worden alle letters aangeboden a.d.h.v. structureerwoorden. (wandplaten) In de tweede helft van groep 3 gaan de kinderen de geleerde woorden en letters toepassen.
Veilig leren lezen bestaat uit 13 kernen, waarvan ook een kern start en een kern afsluiting. Na elke kern wordt gekeken of het lezen voldoende is geautomatiseerd. We doen dit d.m.v. veilig en vlot, zo snel mogelijk woordjes lezen. Na elk seizoen worden er ook toetsen afgenomen om te kijken op welk niveau de kinderen lezen. De methode is ingedeeld in verschillende niveaus. De ster-aanpak voor kinderen die nog extra hulp en oefening nodig hebben. De maan-aanpak voor de gemiddelde leerlingen. De raket-aanpak voor de plussers en de zon-aanpak voor de kinderen die al goed kunnen lezen.

 

Doel: aan het eind van groep 3 is het minimum-doel leesniveau E3, oftewel Avi 2. In de methode zit ook een stukje begrijpend lezen en woordenschat verwerkt. Naast dat het belangrijk is dat uw kind thuis elke dag even ongeveer 10 minuten leest, is het ook van belang dat u zelf blijft voorlezen. Dit om het begrijpend lezen en de woordenschat te bevorderen.

 

Aansluitende materialen:


    
Voor rekenen hebben we vanaf groep 3 de methode: De wereld in getallen. Het doel is dat de kinderen aan het eind van groep 3 vooruit en terug kunnen tellen tot 20, groepjes kunnen maken, kennis hebben van de getallenlijn tot 50 en hierop kunnen springen, ze moeten splitsingen kunnen maken tot 10 en de sommen + en – tot 20 moeten geautomatiseerd zijn. Dit is ook erg belangrijk voor de start in groep 4.

 We leren de letters en cijfers schrijven.

De kinderen gaan dit jaar voor het eerst ook op donderdagmiddag naar school. Dat zal in het begin best even wennen zijn.

 

Groep 4 is een jaar waarin een heleboel nieuwe dingen aangeboden worden. Zo leren de kinderen voor het eerst werken in een schrift. Wat zet je voor de kantlijn, hoe gebruiken we de lijnen die in het schrift staan. Een aantal methodes zijn nieuw voor ze, zoals  Taal op maat,  Spelling op maat en begrijpend lezen. Voor rekenen werken  we ook in groep 4 met De wereld in getallen.
Dit schooljaar maken ze kennis met de tafels. Eerst nog heel concreet en dat ontwikkelt zich langzaam tot abstracte sommen (3 x 5 =). Sommen tot en met 100 worden aangeleerd.

 

Onze school is een Kanjerschool.

Om in gesprek te gaan over gedrag bij kinderen maken we bij de Kanjertraining gebruik van petjes met vier verschillende kleuren. Wanneer er zich een probleem of stressvolle situatie voordoet hebben we een keuze om verschillend te reageren.  Zolang je handelt vanuit vertrouwen en op basis van wederzijds respect zijn deze verschillen tussen mensen goed en waardevol. Wanneer je zo handelt noemen we dat binnen de Kanjertraining dat je een drager bent van de witte pet. Je durft jezelf te zijn, je bent zelf te vertrouwen en durft ook anderen te vertrouwen. Kortom je bent een kanjer. Of het nou om te verlegen, te bange of te stoere kinderen gaat: in elk kind schuilt een kanjer. Tijdens de Kanjertraining leren kinderen hoe ze voor zichzelf op kunnen komen. Door zelfvertrouwen te kweken leren de kinderen grenzen te stellen. Zo leren kinderen omgaan met en verantwoordelijkheid te nemen voor het pestprobleem.

Op woensdagochtend hebben de kinderen gym van juf Marloes Leeman ( vakleerkracht )  en op donderdagmiddag  van meester Kjeld  Kayser ( vakleerkracht )

Op vrijdagmorgen werken we met de kieskast. In deze kast zitten puzzels, Pico Piccolo, mini- loco, reken- en taalspelletjes, maar ook lego en  klei.

In groep 3 en 4 leren we veel. Er wordt hard gewerkt, maar er is ook tijd voor plezier, creativiteit en een grapje op zijn tijd.

Heeft u vragen over ons lesprogramma of wilt u gewoon een praatje maken?

Na schooltijd bent u van harte welkom. U kunt natuurlijk ook een afspraak maken.

Online nieuwsbrieven

Bekijk de laatste nieuwsbrieven of blader door het archief » Bekijk alle nieuwsbrieven